Terms and Conditions

Terms and Conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) ของเว็บไซต์ whiteufabetm4.com ที่ผู้ใช้งานทุกท่านจะต้องทำความเข้าใจ และยอมรับก่อนที่จะใช้บริการเว็บไซต์ ซึ่งจะมีข้อบังคับและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ของเว็บไซต์ whiteufabetm4.com

 1. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : ถือว่าเป็นการยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขของเว็บไซต์ whiteufabetm4.com ที่กำหนดไว้ทั้งหมด
 2. ข้อตกลงทางกฎหมาย : ข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ จะถูกควบคุมโดยทางกฎหมายทั้งหมด การขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะถูกไต่สวนตามทางกฎหมาย
 3. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่บนเว็บไซต์ whiteufabetm4.com เป็นของเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว ไม่สามารถนำไปใช้ หรือคัดลอก โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
 4. การยกเลิกสมาชิก : ทาง whiteufabetm4.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิกของคุณ หากคุณละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขที่เราได้กำหนดไว้
 5. การติดต่อ : หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ contact@whiteufabetm4.com
 6. ประสบการณ์ผู้ใช้ : เงื่อนไขในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ผู้ใช้งานจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี และในการสมัครสมาชิก จะต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
 7. ข้อส่วนบุคคล : ทางเว็บไซต์ whiteufabetm4.com มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นความส่วนตัว ไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลของคุณจะถูกเผยแพร่สู่บุคคลที่สามอย่างแน่นอน
 8. การปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดในการรับผิดชอบ : ทาง whiteufabetm4.com ขอปฏิเสธความรับผิดชอบ สำหรับความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา และทาง whiteufabetm4.com มีข้อจำกัดในการรับผิดชอบ หากเกิดจากการใช้บริการ whiteufabetm4.com ทางเราขอปฏิเสธในการรับผิดชอบทุกกรณี
 9. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : ทาง whiteufabetm4.com มีสิทธิ์ปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
 10. การใช้งาน : ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การถอนเงิน , การชำระเงิน , การวางเดิมพัน ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 11. การละเมิดข้อตกลง : หากผู้ใช้งานละเมิดข้อตกลงเหล่านี้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย